Cenovnik

OČNA AMBULANTA

Pregled lekara specijaliste oftalmologije

3.000 rsd

Oftalmološki ultrazvučni pregled

3.000 rsd

Ispitivanje kolornog vida

500 rsd

Merenje očnog pritiska – Tonometrija

1000 rsd

Ispiranje suznih kanala

2.000 rsd

Subkonjunktivalna injekcija

1000 rsd

Kompjuterizovano vidno polje – Perimetrija

2.000 rsd

Dnevna kriva očnog pritiska

2.500 rsd

Ispitivanje suvoće oka – Širmer i But test

1.000 rsd

Fundus kamera – Foto

1.500 rsd

Testiranje kontrastne osetljivosti vida

1.000 rsd

Aplikacija mekog kontaktnog sočiva – Terapeutsko

1.500 rsd

Obliteracija punktuma ili aplikacija implanta – Plug

2.000 rsd

Aplikacija triamcinolona peribulbarno

1.000 rsd

Ultrazvučni pregled oka – A ili B scan

3.000 rsd

Pregled tumora kapaka uz PH pregled

20.000 – 60.000 rsd

Epilacija trepavica

2.000 rsd

Kontrola

1.000 rsd

Fokometrija

500 rsd

Merenje debljine rožnjače – Pehimetrija

1.500 rsd

Refraktometrija

500 rsd

OCT pregled

3.000 rsd

OČNA HIRURGIJA

Estetska hirurgija kapaka

72.000 rsd

Hiruško lečenje čmička

6.000 rsd

Hiruško lečenje perforativne povrede oka

141.600 rsd

Laser fotokoagulacija

12.000 rsd

Laser iridotomija

12.000 rsd

Laser kapsulotomija

12.000 rsd

Operacija entropijuma (uvrnutosti kapaka)

60.000 rsd

Operacija ektropijuma (izvrnutosti kapaka)

60.000 rsd

Operacija glaukoma

106.200 rsd

Operacija katarakte sa ugradnjom multifokalnog sočiva

177.000 rsd

Operacija katarakte sa ugradnjom zadnjekomornog iris clip sočiva

165.200 rsd

Operacija komplikovanih katarakti

141.600 rsd

Ultrazvučna operacija katarakte sa ugradnjom sočiva – PHACO

118.000 rsd

Operacija pterigijuma

28.000 rsd

Operacija tumora konjunktive uz ph pregled

60.000 rsd

Sekundarna implantacija sočiva

141.600 rsd

Skidanje sutura

1.000 rsd

Dyathermocauterisatio

6.000 rsd

POSEBAN CENOVNIK

Pregled oftalmologa – dr Nikola Jagodić

6.000 rsd

Određivanje dioptrije za naočare – dr Nikola Jagodić

3.000 rsd

Kontrolni oftalmološki pregled – dr Nikola Jagodić

4.000 rsd

Fitovanje mekih sfernih kontaktnih sočiva – dr Nikola Jagodić

2.500 rsd

Fitovanje mekih sfernih kontaktnih sočiva sa obukom – dr Nikola Jagodić

4.000 rsd

Fitovanje mekih toričnih sočiva – dr Nikola Jagodić

4.000 rsd

Fitovanje mekih toričnih sočiva sa obukom – dr Nikola Jagodić

5.000 rsd

Fitovanje RGP kontaktnih sočiva – dr Nikola Jagodić

4.500 rsd

Podešavanje kontaktnih sočiva na iregularnu rožnjaču – dr Nikola Jagodić

7.000 rsd

Konsultacija oftalmologa – dr Nikola Jagodić

3.000 rsd

Intravitrealna injekcija – Prof Ivan Stefanović

24.000 rsd

Botoks 2 regije – dr Vojin Janković

23.600 rsd

1 ml hijalurona – dr Vojin Janković

23.600 rsd

Pregled – Prof Ivan Stefanović

5000 rsd

Zakaži termin
phone-icon