Sekundarna implantacija sočiva

Sekundarna implantacija sočiva

Sekundarna implantacija sočiva se danas zasniva na nekoliko novih tehnika, opcija veštačkih sočiva i materijala.

Nakon operacije katarakte, prirodno sočivo oka se zamenjuje implantom. U savremenoj oftalmologiji postoje različite opcije za vrstu implantiranog sočiva koje možete imati.

Najčešći razlog za sekundarnu implantaciju sočiva je:

  • sekundarna hiruška intervencija za ugradnju veštačkog sočiva na mestu gde se nalazilo prirodno ili
  • zamena primarno implantiranog sočiva.

Kada se izvodi sekundarna implantacija sočiva / Indikacije?

Sekundarna implantacija sočiva se izvodi kod pacijenata koji ne nose primarni implant (kao sekundarna operacija za ugradnju veštačkog intraokularnog sočiva) ili pacijentima koji već nose primarni implant, ali zahtevaju drugo sočivo kako bi se ispravila refrakciona greška.

Sekundarni implanti kod pacijenata koji nemaju sočivo izvodi se u slučajevima kada je došlo do nezgode koja je dovela do uklanjanja sočiva, traumatske katarakte ili je u slučaju operacije hirurg odlučio da ne implantira sočivo.

Zamena sočiva podrazumeva uklanjanje sočiva koje je bilo implantirano i postavljanje drugog.

Generalno, zamena sočiva se vrši kada postoji greška u proračunu dioptrije sočiva, a ne može se ispraviti na bilo koji drugi način.

Drugi značajan razlog za zamenu sočiva je taj što je implantirano sočivo vremenom postalo neprozirno. Ova situacija je retka i veoma neuobičajena..

Ponekad primarni implantat sočiva nije moguć zbog intraoperativnih komplikacija ili već postojećih stanja, pa je potrebna sekundarna implantacija sočiva u prednjoj ili zadnjoj komori. Sekundarna implantacija sočiva može se odnositi na afakiju, bilo da je traumatska, nakon komplikovane operacije katarakte ili povezana sa urođenim anomalijama. Procedura se takođe koristi za operaciju zamene primarnog sočiva u slučaju njegove opacifikacije ili u lečenju post-operativne ametropije i implantacije sočiva u sulkusu.

Treba reći da je eksplantacija primarno implantiranog sočiva najčešće posledica dekompenzacije i upale rožnjače, kao i decentracije i dislokacije sočiva. Dislokacija sočiva može biti posledica traume, prethodne komplikovane operacije ili nekih drugih stanja.

Kako se izvodi?

Zamena sočiva uključuje uklanjanje primarnog sočiva sa svog mesta, obično kapsularne vrećice.

Ovo nije jednostavna procedura. Potrebno je mnogo predostrožnosti kako bi se sprečilo da se kapsularna vreća ošteti i da nas ostavi bez nosača za novo sočivo. Ako možemo pravilno da izvadimo sočivo iz kapsularne vreće, možemo ga koristiti kao oslonac za implantaciju drugog sočiva sa željenom gradacijom.

Sekundarni implantati sočiva se mogu ugraditi u prednju ili zadnju komoru, odnosno ispred ili iza šarenice. Možemo da ugradimo implantate zadnje komore tako što ih zašijemo za zid sklere, odnosno ugrađujemo sočivo i fiksiramo ga na zid sklere sa dva šava. Ova sočiva ostaju na mestu implantacije dugo vremena, uglavnom tokom celog života pacijenta, mada tokom vremena u posebnim slučajevima šavovi mogu popucati i implantati će možda morati da se ponovo fiksiraju na mestu u posebnoj operaciji.

Može se postaviti i sočivo sa fiksiranjem irisa, bilo ispred ili iza irisa. Radije se postavljaju iza irisa, jer su odvojeni od rožnjače i stoga ne oštećuju endotel rožnjače, mada ih u nekim prilikama postavljamo u prednji deo šarenice.

Naša preporuka jesu tzv. AC IOL , prednje-komorska ili zadnje-komorska iris clips sočiva, obzirom na pozitivna iskustva.

Klikom OVDE možete pogledati kompletan cenovnik naših usluga ili OVDE zakazati konsultacije sa našim doktorima.

Zakaži termin
phone-icon