Dnevna kriva očnog pritiska

Dnevna kriva očnog pritiska

Dnevna kriva očnog pritiska je jedan od osnovnih pregleda koji se izvodi u oftalmologiji. Povišen očni pritisak ili očna hipertenzija nema očigledne znake ili simptome, pa jedini način da utvrdite da li imate visok očni pritisak jeste da prođete sveobuhvatni oftalmološki pregled.

Normalan očni pritisak je u opsegu od 12 do 22 mmHg. Visok očni pritisak, iznad granične vrednosti od 22 mmHg, može značajno da poveća rizik od oštećenja optičkog nerva, uzrokujući glaukom i trajni gubitak vida.

Ukoliko imate očnu hipertenziju, oftalmolog vas može uputiti da uradite i dnevnu krivu očnog pritiska.

Šta uzrokuje visok očni pritisak?

Faktori koji izazivaju ili su povezani sa okularnom hipertenzijom su praktično isti kao i uzroci glaukoma:

  • prekomerna proizvodnja očne vodice
  • neadekvatna drenaža očne vodice
  • određeni lekovi mogu izazvati visok očni pritisak kao nuspojavu (poput steroidnih lekova)
  • trauma oka.

Kako se izvodi dnevna kriva očnog pritiska?

U očnoj bolnici FOKUS sprovodimo analizu dnevne krive očnog pritiska, i to na sledeći način: od pacijenta se očekuje da dolazi u našu ordinaciju na 2 sata (8h, 10h, 12h i 14h 16H 18H) kako bismo izmerili očni pritisak, zatim odlazite iz ordinacije i za 2 sata se opet vraćate.

Na osnovu prikupljenih vrednosti dobija se odgovarajuća dnevna kriva očnog pritiska. Nakon toga ćete dobiti savet o eventualnim daljim koracima i lečenju.

Šta znače abnormalne fluktuacije očnog pritiska?

Normalne vrednosti očnog pritiska treba da budu manje od 22 mm Hg. Dakle, ova vrednost se smatra ”graničnom”. Kod onih pacijenata kod kojih je izmeren očni pritisak iznad ove vrednosti, obavezno se sprovodi dalja dijagnostika na glaukom, koja uključuje i dnevnu krivu očnog pritiska.

Izrazito abnormalne fluktuacije očnog pritiska se često povezuju sa glaukomom. Tokom 24-časovnog perioda, intraokularni pritisak obično varira za 2 do 6 mmHg kao rezultat nesavršene sinhronizacije sekrecije i drenaže očne vodice. Međutim, u oftalmološkoj praksi je odavno prepoznato da, za razliku od normalnih slučajeva, pacijenti sa glaukomom mogu imati fluktuacije veće od 10 mmHg. Ustanovljeno je da velika količina cirkadijalnih varijacija očnog pritiska zapravo može biti jedan od ranih znakova glaukoma.

Klikom OVDE možete pogledati kompletan cenovnik naših usluga ili OVDE zakazati konsultacije sa našim doktorima.

Zakaži termin
phone-icon